โปรโมชั่น V-Lift 7,999

โปรโมชั่น V-Lift
โปรยกกระชับใบหน้า-ลดริ้วรอย-สลายไขมันส่วนเกิน

V-Lift S 7,999 บาท (ปรกติ 28,000 บาท)
– Botox Lifting หรือ ร้อยไหม 10 เส้น
– Collagen Lift 5 ครั้ง

V-Lift M 12,999 บาท (ปรกติ 32,000 บาท)
– Botox Lifting หรือ ร้อยไหม 10 เส้น
– Exilis Elite 2 ครั้ง + Collagen Lift 3 ครั้ง

V-Lift L 21,999 บาท (ปรกติ 49,000 บาท)
– Botox Lifting หรือ ร้อยไหม 10 เส้น
– Exilis Elite 3 ครั้ง

**หมายเหตุ เมื่อซื้อ Pro V-Sure คู่กับ Pro V-Lift ได้รับส่วนลดของ Pro V-Lift
V-Lift S 7,999 บาท เหลือเพียง 7,500 บาท
V-Lift M 12,999 บาท เหลือเพียง 12,500 บาท
V-Lift L 21,999 บาท เหลือเพียง 21,500 บาท

Related posts: