เมโสๆ ที่เค้าเรียกกันว่าเมโส ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่?

meso
  หมอขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ     เมื่อเรายังเป็นตัวอ่อนในท้องแม่ หรือเอ็มบริโอ(embryo) ร่างกายของเรามีการเจริญของเนื้อเยื่อโดยแบ่งออกเป็น3ชั้น 1.ชั้นเอ็นโดเดิร์ม (endoderm) หรือเนื้อเยื่อชั้นในสุด ซึ่งต่อมาจะเจริญไปเป็นเยื่อบุผิวอวัยวะภายในต่างๆของร่างกาย และรวมถึงกลายเป็นอวัยวะต่างๆด้วย 2.ชั้นเมโซเดิร์ม (mesoderm) คำว่า meso มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกที่แปลว่า ตรงกลาง นั้นก็หมายถึง เนื้อเยื่อส่วนนี้คือเนื้อเยื่อชั้นกลาง ซึ่งจะเจริญไปเป็นผ...
More