เมโสโบท็อกซ์ กระชับขุมขนได้จริงเหรอ?

gl
  เมโสโบท็อกซ์คือการนำโบท็อกซ์มาฉีดที่แก้มบริเวณt zone เพื่อมุ่งหวังให้รูขุมขนกระชับขึ้น ลดหน้ามัน ขั้นตอนการทำก็คือ เอาโบท็อกซ์มาเจือจางด้วยน้ำเกลือก่อน เพราะแก้มบริเวณทีโซน เป็นบริเวณที่มีกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการยกปาก ถ้าปริมาณโบท็อกซ์มากเกินไป ก็จะทำให้ปากเบี้ยว ถ้าปริมาณน้อยๆก็ฉีดได้ไม่ทั่ว จึงต้องนำมาเจือจางกับน้ำเกลือก่อน จะได้ฉีดได้ทั่วทั้งบริเวณค่ะ อีกทั้งถ้าโบท็อกซ์เข้มข้นมาก ก็มีโอกาสปากเบี้ยวได้ง่ายกว่าโบท็อกซ์ที่เจือจางค่ะ การฉีดก็ต้องฉีดให้ตื้นที่สุด คือควรฉีดในชั้นหนัง...
More